مشخصات اساتید

الهام حبیب تبار

پیشینه هنری
فراگیری موسیقی دستگاهی با ساز سه تار نزد آقاینبی احمدیدرآمل، مازندران(1377تا سال1381)
•ادامه آموزش نزد اساتید:
-داریوش پیرنیاکان_بخشهایی ازردیف میرزا حسینقلی(1382تا1384)
-داریوش طلائی_ردیف میرزاعبدالله–ردیفآوازی دوامی–تصانیفو قطعات قدیمی وشیوههایسهتار
نوازی قدما(1383تا1392)
-محمدرضا لطفی_بخشهایی ازردیفتحلیلی میرزا عبدالله(1385تا1386)
•مکاتب و شیوههایسهتار نوازی قدما نزدآقایبابک راحتی (1392تا1395)
•فراگیری تمبک و تصانیف قدیمی نزدآقایفرید خردمند(1396تا1398)
فعالیت های آموزشی
(از سال1385تا کنون)
•تدریسساز تخصصی و گروهنوازی درگروه موسیقی دانشگاه سنندج کردستان_رشته نوازندگی موسیقی
ایرانی(سال99تاکنون)
•تدریس ساز ایرانی (سهتار)به عنواناسیستنت استاد داریوش طلایی در مقطع کارشناسی ارشد(واحد ساز
دوم برای دانشجویان موسیقی کلاسیک غربی)دردانشکده هنرهای زیبادانشگاهتهران (سال92و93)
•تدریسسه تاردر مرکز توسعه فرهنگی و هنریدردانشگاهتهران(سال97و98)
•تدریسدر فرهنگسرای اشراق (سال92تا94)
•تدریس دربرخی ازآموزشگاههایاستان مازندران
•تدریس خصوصی(تدریس ردیفمیرزاعبدالله–مجموعه ضربی های قدیمی و معاصر) (سال85تا کنون)
فعالیت هایاجرایی
•همکاری با گروه موسیقی اقبال به سرپرستی بابک راحتی و اجرا در تهران و شهرستان
•سرپرست و نوازنده گروه موسیقی بانوان هناره با آواز باران رضایی و اجرا در تهران و شهرستان
•همکاری با گروه آوای کهن به سپرستی یاسمینرحمتی
•سیدیاجرای تکنوازی سهتار(در دست انتشار)
روزهای حضور
دوشنبه، چهارشنبه
الهام حبیب تبار

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

اطلاعات تماس

نشانی مرکزآموزش موسیقی کانون

تهران، میدان انقلاب،خیابان جمال زاده شمالی

خیابان فرصت غربی، پلاک 90، واحد8
تلفن مرکزآموزش موسیقی کانون

021 - 66 57 33 59


سخن روز

پیوند ها

امروز جمعه، 10 آذر 1402
بازدید ها : 3,045,866
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی